<<< Atpakaļ
 

2013.gadā realizētie projekti
  


Hidrotehniskās būves – zušķērāja „Tacis” rekonstrukcija

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta

"Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē"

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā"

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Vecās pils” renovācijas pabeigšana Alūksnes Mākslas skolas un novada iedzīvotāju vajadzībām

„Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes novadā”Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

101binaryoptions.com

www.mitsubishi.niko.ua

option