Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.2 pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr.

IPP 2016/6

Līguma priekšmets

Degvielas iegāde Ilzenes pagasta pārvalei

Izsludināšanas datums 29.12.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

17.01.2017. plkst. 10:00.

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

07.02.2017.

Dokumenti Lēmums
Rezultāts

Līgums