Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.2 pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. PPSK 2016/1
Līguma priekšmets

„Pārtikas produktu  iegāde skolēnu ēdināšanai
Pededzes pamatskolā 2016./2017. mācību gadam”

Izsludināšanas datums 26.10.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

11.11.2016. plkst.12.00.

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums


Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 07.12.2016.
Dokumenti Lēmums

Lēmums
Rezultāts

Līgumi