Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.2 pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. ANP2016/50
Līguma priekšmets

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana vajadzībām, slēdzot vispārīgo vienošanos

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

03.10.2016. plkst.14.00.

Iepirkuma pamatojums Publisko iepirkumu likuma 82.panta sešpadsmitās daļas1.punkts, jo līgums tiks slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā minētajiem pakalpojumiem
Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 28.10.2016.
Dokumenti Lēmums
Rezultāts

Līgumi par iepirkuma 1.daļu

Līgumi par iepirkuma 2.daļu