Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.2 pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. VPP 2016/03
Līguma priekšmets

„ VECLAICENES PAGASTA AUTOCEĻU uzturēšana 2016./2017.gada ziemas sezonā”

Izsludināšanas datums 14.10.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

10.10.2016. plkst.10.00.

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 31.10.2016.
Dokumenti Līgums
Rezultāts

Par iepirkuma 1.daļu līgums noslēgts ar Individuālā darba veicēju  Andri Bēteri reģistrācijas Nr.201069126664, par līgumcenu 3505,23 EUR (bez PVN),
Līgums

par iepirkuma 2.daļu līgums slēgts ar zemnieku saimniecību “Melnacene”, reģistrācijas Nr.44410103649 par līgumcenu 3728,70 EUR (bez PVN),
Līgums

par iepirkuma 3.daļu līgums slēgts ar VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons, reģistrācijas Nr.40003356530 par līgumcenu 2412,98 EUR (bez PVN).
Līgums