Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitā daļa
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr.

ANP2016/45

Līguma priekšmets

Būvprojekta “Pilssalas attīstība, 2.kārta Multifunkcionālā servisa ēka” autoruzraudzība

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

19.08.2016. plkst.14.00.

Iepirkuma pamatojums

Publisko iepirkumu likuma 82.panta sešpadsmitās daļas 2.punkts, jo iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumiem - tas ir saistīts ar izņēmuma tiesību aizsardzību un līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 22.08.2016.
Dokumenti Lēmums
Rezultāts Līgums