Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.2 pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr.

AKC 2016/1

Līguma priekšmets

Alūksnes pilsētas svētku “Iemīlies Alūksnē!” atklāšanas un noslēguma pasākumu nodrošināšana

Iepirkuma pamatojums Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punktu, jo līgums tiks slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma pakalpojumu.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

22.07.2015. plkst.14.00.

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 22.07.2015.
Dokumenti Lēmums
Rezultāts Līgums