Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.2 pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. ANP2016/33
Līguma priekšmets

Būvprojekta “Mauzoleja konservācijas/ restaurācijas metodika un restaurācijas projekts” aktualizācija un autoruzraudzība

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

10.06.2016. plkst.14.00.

Iepirkuma pamatojums

 

Publisko iepirkumu likuma 82.panta sešpadsmitās daļas 2.punkts, jo iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumiem - tas ir saistīts ar izņēmuma tiesību aizsardzību un līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 30.06.2016.
Dokumenti Lēmums
Rezultāts Līgums

https://agroxy.com