Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.2 pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. ANSD2016/1
Līguma priekšmets

ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA BĒRNIEM 2016.-2017.GADĀ

Izsludināšanas datums

10.06.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

27.06.2016. plkst.14.00

Iepirkuma pamatojums

Nolikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 12.07.2016.
Dokumenti Lēmums
Rezultāts

1.daļā SIA "Bērnu Oāze" (reģistrācijas Nr.40003486841), par summu līdz7789.10 € . Līgums.

2.daļā Biedrība „Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija” (reģistrācijas Nr.40008029381), par summu līdz 34209.90 €. Līgums.