Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.2 pants
Līguma veids Piegāde
Identifikācijas Nr. JLPSK2016/1
Līguma priekšmets

Pārtikas produktu piegāde Jaunlaicenes pamatskolai

Izsludināšanas datums

07.06.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

20.06.2016. plkst.14.00.

Iepirkuma pamatojums

Nolikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 12.09.2016.
Dokumenti  
Rezultāts

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas: iepirkuma 1.daļai "Pārtika"  un 6.daļai “Saldēti produkti” SIA „Kabuleti Fruit” (reģ. Nr.LV40003959814) par kopējo līgumcenu 3791,48 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viens euro un 48 centi) bez PVN; iepirkuma 2.daļai "Maize" SIA "Alta S" (reģ.Nr. 43203003460) par kopējo līgumcenu 753,95 EUR (septiņi simti piecdesmit trīs euro un 95 centi) bez PVN; iepirkuma 3.daļai „Cūkgaļa un gaļas produkti” SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” (reģ. Nr. LV42403012397) par kopējo līgumcenu 2337,10 EUR (divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi euro un 10 centi) bez PVN; iepirkuma 4. daļai „Dārzeņi un augļi” SIA „LAKI FRUIT” (reģ. Nr.LV40003669241) par kopējo piedāvāto līgumcenu 1788,70 EUR (viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit astoņi euro un 70 centi) bez PVN.

Līgums Nr. 1

Līgums Nr. 2

Līgums Nr. 3

Līgums Nr. 4

Līgums Nr. 5