Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.2 pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. ANP2016/34
Līguma priekšmets

autoceļa “Atte - Lejas” pārbūves būvuzraudzība

Izsludināšanas datums

07.06.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

 

20.06.2016. plkst.14.00.

Iepirkuma pamatojums

Nolikums

2., 3., 4. pielikums

Būvprojekts, būvatļauja

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 13.02.2017.
Dokumenti Lēmums
Rezultāts Līgums