Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.2 pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. JPP 2016/2
Līguma priekšmets

“Malkas piegāde Jaunlaicenes pagasta pārvaldes iestādēm 2016.gadā"

Izsludināšanas datums

16.05.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

27.05.2016. plkst.10.00.

Iepirkuma pamatojums Nolikums
Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 02.06.2016.
Dokumenti Lēmums
Rezultāts Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.²panta vienpadsmito daļu iepirkuma procedūra tiek pārtraukta, jo iepirkuma nolikumā konstatētas nepilnības, kuras neatbilst Publisko Iepirkumu likuma nosacījumiem un nepieciešams pārstrādāt iepirkuma dokumentus.