Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.2 pants
Līguma veids Piegāde
Identifikācijas Nr. PPP 2016/02
Līguma priekšmets

Degvielas iegāde Pededzes pagasta pārvaldes vajadzībām

Iepirkuma pamatojums Nolikums
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

23.05.2016. plkst.12.00

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 16.16.2016.
Dokumenti Lēmums
Rezultāts Līgums