Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.2 pants
Līguma veids Piegāde
Identifikācijas Nr. JPIIP 2016/01
Līguma priekšmets

„PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE JAUNALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „PŪCĪTE””

Iepirkuma pamatojums Nolikums
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

18.05.2016. plkst.14.00

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 17.06.2016.
Dokumenti Lēmums
Lēmums 2
Rezultāts

Līgums 1

Līgums 2

Līgums 3

Līgums 4

Līgums 5