Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.2 pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. ANP2016/14
Līguma priekšmets

Tehniskā projekta “Lāčplēša, Vējakalna un Rijukalna ielas rekonstrukcija” aktualizācija un autoruzraudzība

Iepirkuma pamatojums Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.panta sešpadsmitās daļas 2.punkts, jo iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumiem - tas ir saistīts ar izņēmuma tiesību aizsardzību un līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

17.03.2016. plkst.14.00.

Iepirkuma dokumentācija

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 29.03.2016.
Dokumenti Lēmums
Rezultāts Līgums