Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.2 pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. ANP2016/17
Līguma priekšmets

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa pārbūvei”

Izsludināšanas datums 15.03.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

29.03.2016. plkst.14.00.

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums

2., 3., 4. pielikums

Projektēšanai nepieciešamie dokumenti un tehniskie noteikumi
Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 31.03.2016.
Dokumenti Lēmums
Rezultāts Iepirkums pārtraukts, jo pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikumā noteiktām prasībām.
biceps-ua.com

https://adulttorrent.org