Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.2 pants
Līguma veids Piegāde
Identifikācijas Nr. PIIC 2016/01
Līguma priekšmets

„PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE ALŪKSNES PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „CĀLIS” VAJADZĪBĀM“

Izsludināšanas datums 20.01.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

05.02.2016. plkst. 15.00.

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums
Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 17.03.2016.
Dokumenti Lēmums

Lēmums 1
Rezultāts Līgums

Līgums 2

Līgums 3

Līgums 4

Līgums 5

Līgums 6