Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8. pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. JPP 2012/06
Līguma priekšmets

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS JAUNALŪKSNES PAGASTA AUTOCEĻU ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA 2012./2013.GADA ZIEMAS SEZONĀ

Izsludināšanas datums 03.10.2012.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

17.10.2012. plkst.13.00

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums
Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 23.10.2012.
Dokumenti Lēmums
Rezultāts Atbilstoši Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta pārvaldes iepirkuma komisijas 17.10.2012. lēmumam, iepirkuma līgumi noslēgti ar SIA "SORMA", (reģistrācijas Nr. 54103031261) par summu Ls 6617.16 bez PVN (piedāvātā cena par autoceļa 1 km attīrīšanu no sniega Ls 11.00 bez PVN), ar zemnieku saimniecību "TVAIKONĪTIS" (reģistrācijas Nr.44101034562) par summu Ls 1000,00 bez PVN (piedāvātā cena par sniega vaļņu nostumšanu vai pārvietošanu Ls 16.00 bez PVN).
узнать больше

https://oncesearch.com

binary option trading