Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. ZIPP 2011/02
Līguma priekšmets

„Degvielas iegāde Ziemera pagasta pārvaldes vajadzībām 2011. gadam”

Izsludināšanas datums 04.07.2011.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

15.07.2011. plkst.13.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 18.07.2011.
Rezultāts

A/S „Virši-A”, reģistrācijas Nr.40003242737, līgumcena Ls 4966.80 bez PVN.

best-cooler.reviews

там ry-diplomer.com

profvest.com