Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. APP 2011/1
Līguma priekšmets

Malkas piegāde Alsviķu pagasta pārvaldes iestādēm.

Izsludināšanas datums 14.03.2011.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

25.03.2011. plkst. 11.00.

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 28.04.2011.
Rezultāts Iepirkums pārtraukts pamatojoties uz 38 panta 2 daļu-piedāvātā cena pārsniedz budžeta iespējas.
220km.net

www.designedby3d.com

http://bestseller.reviews/5-of-the-cheapest-stock-photo-agencies-plus-a-exciting-bonus/