Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. JPP 2011/01
Līguma priekšmets

Jaunannas pagasta autoceļu un laukumu uzturēšana
2010./2011. gada ziemas sezonā

Izsludināšanas datums 21.02. 2011.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

04.03.2011. plkst. 09.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 04.03.2011.
Rezultāts Uzvarētājs: SIA "GRAVAS" par kopējo līgumcenu LVL 4000.00(bez PVN).
poliv.ua

bestseller-sales.com/best-sellers-movies/romance/

источник красоты