Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Preču iegāde
Identifikācijas Nr. ANP 2011/06
Līguma priekšmets

IELU APGAISMOJUMA APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNĒ

Izsludināšanas datums 25.01.2011.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

07.02.2011. plkst. 11.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 03.03.2011
Rezultāts Iepirkuma līgums noslēgts ar SIA "MCD", reģ.Nr.44103024338, par summu Ls 10000,00 bez PVN
https://designedby3d.com/

читать дальше booker.in.ua

https://tokyozakka.com.ua