Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. ANP2011/25/ELFLA
Līguma priekšmets

KALNCEMPJU PAGASTA PĀRVALDES SLŪŽU TILTA, AUTOCEĻA UN IELAS REKONSTRUKCIJA

Izsludināšanas datums 21.07.2011.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

01.08.2011. plkst.11.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Tehniskais projekts

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 25.08.2011
Rezultāts Iepirkuma līgums noslēgts ar SIA "JAUNMĀJA", reģ.Nr.40003706622, par kopējo piedāvājuma summu  LVL100753,63 bez PVN
также читайте

у нас

ry-diplomer.com