Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Būvdarbi
Identifikācijas Nr. ANP2010/39/ELFLA
Līguma priekšmets

„VECLAICENES PAGASTA AUTOCEĻA „PAPARDES 1” REKONSTRUKCIJA”

Izsludināšanas datums 27.10.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

10.11.2010. plkst.14.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

TEHNISKAIS PROJEKTS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 17.11.2010
Rezultāts Līgums noslēgts ar AS „LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS”, ALŪKSNES CEĻU RAJONS, reģ.Nr.40003356530, par līgumcenu LVL 17794,72 bez PVN
http://etalon.com.ua/

www.chemtest.com.ua

www.ry-diplomer.com/diplomy-v-joshkar-ola