Procedūras veids Atklāts konkurss
Līguma veids Preču piegāde
Identifikācijas Nr. ANP SAC "Alūksne" 2011/3
Līguma priekšmets

PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRAM "ALŪKSNE"

Izsludināšanas datums 12.04.2011.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

17.05.2011. plkst. 9.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

PIELIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 13.06.2011.
Rezultāts 1.daļā „Piens un piena produkti” procedūra pārtraukta pamatojoties uz publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmās daļas nosacījumu, jo nav iesniegti piedāvājumi.
2.daļā „Olas” - SIA „Sanitex Baltic Distribution”, Reģ. Nr. 40003166842, Vienības gatve 109, Rīga, LV – 1058, par summu Ls 945,70 (deviņi simti četrdesmit pieci lati 70 santīmi) (bez PVN).
3.daļā „Maize” - SIA „ALTA S”, Reģ. Nr. 43203003460, Pils iela 29, Alūksne, LV – 4301, par summu Ls 3952,80 (trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi lati 80 santīmi) (bez PVN).
4.daļā „Svaigi atdzesēta cūkgaļa un cūkgaļas, liellopgaļas subprodukti” - SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”, Reģ. Nr. 42403012397, Rīgas ielā 22, Rēzeknē, LV-4600, par summu Ls 2164,75 (divi tūkstoši viens simts sešdesmit četri lati 75 santīmi) (bez PVN).
5.daļā „Gaļas izstrādājumi un desas” - SIA „Žabo”, Reģ. Nr. 41503017194, Papušina ciems, Kalkūnes pag., Daugavpils nov., LV-5449, par summu Ls 3347,39 (trīs tūkstoši trīs simti četrdesmit septiņi lati 39 santīmi) (bez PVN).
6.daļā „Gaļas izstrādājumi un desas” procedūra pārtraukta pamatojoties uz publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmās daļas nosacījumu, jo nav iesniegti piedāvājumi.
7.daļā „Saldēti pārtikas produkti” - SIA „Sanitex Baltic Distribution”, Reģ. Nr.40003166842, Vienības gatve 109, Rīga, LV – 1058, par summu Ls 689,80 (seši simti astoņdesmit deviņi lati 80 santīmi) (bez PVN)
8.daļā „Dārzeņi” - Ilmārs Brilts, dzīvo „Tereški 9”, „Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes Tourism, LV – 4350, par summu Ls 5219,25 (pieci tūkstoši divi simti deviņpadsmit latu 25 santīmi) (bez PVN).
9.daļā „Citi pārtikas produkti” - SIA „Sanitex Baltic Distribution”, Reģ. Nr.40003166842, Vienības gatve 109, Rīga, LV – 1058, par summu Ls 13363,36 (trīspadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit trīs lati 36 santīmi) (bez PVN).
Buy TEST P 100 online in USA

http://medicaments-24.com

Š£ Š½Š°ŃˆŠµŠ¹ фŠøрŠ¼Ń‹ Š²Š°Š¶Š½Ń‹Š¹ ŠøŠ½Ń‚ŠµŃ€Š½ŠµŃ‚-сŠ°Š¹Ń‚ Š½Š° тŠµŠ¼Š°Ń‚ŠøŠŗу ŠŗŠ¾Š¼Š±ŠøŠ½ŠøрŠ¾Š²Š°Š½Š½Š°Ń чŠøстŠŗŠ° Š»ŠøцŠ° https://botoxclub.com.ua/uslugi/kombinirovannaya-chistka