Kultūra

 

 

Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumi

Cenrādis (.pdf)

Alūksnes muzeja maksas pakalpojumi

Cenrādis (.pdf)

Maksas pakalpojumi publiskajās bibliotēkās

Cenrādis (.pdf)

Jaunlaicenes muižas muzeja pakalpojumi

Cenrādis (.pdf)

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja pakalpojumi

Cenrādis (.pdf)

Alūksnes novada Zeltiņu muzeja maksas pakalpojumi

Cenrādis (.pdf)

Maksas pakalpojumi Alūksnes novada tautas/kultūras/saieta namos 

Cenrādis (.pdf)

Par maksas pakalpojumu apmēra noteikšanu par Alūksnes pilssalas izmantošanu publiskiem un individuāliem pasākumiem

Lēmums (.pdf)

Alūksnes novada pašvaldības sporta zālēs, laukumos un citās sporta būvēs
sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Lēmums Nr.423(.pdf)

Lēmums Nr.427(.pdf)

Cenrādis (.pdf)
br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]