Komunālie pakalpojumi

 

SIA „Alūksnes nami”

Kontakti: Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, LV 4301
Tālrunis:
64321456
e-pasts:
[email protected]

SIA "Alūksnes nami" sniedz šādus pakalpojumus:


Nekustamo īpašumu apsaimniekošana;
Būvniecība;
Ēku tīrīšana un uzkopšana, piemājas teritoriju tīrīšana;
Telpu un autotransporta noma;
Santehniskie pakalpojumi.

SIA "Alūksnes nami" pakalpojumi Izcenojumi (.pdf)

 

Akciju sabiedrība „SIMONE”

Kontakti: Parka ielā 2C, Alūksnē, LV 4301
Tālrunis:
64321703
e-pasts:
[email protected]

AS "SIMONE" sniedz šādus pakalpojumus:


Siltumenerģijas ražošana, realizācija un pārdošana Alūksnes pilsētā

Siltumenerģijas tarifs 55,05 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa).

 

SIA „RŪPE”

Kontakti: Brūža ielā 6, Alūksnē, LV 4301
Tālrunis: 64381086
e-pasts: [email protected]

SIA „RŪPE” sniedz šādus pakalpojumus:

Dzeramā ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

Septisko tualešu iztukšošana

Bioloģisko tualešu iznomāšana pasākumiem (ārpus Alūksnes pilsētas teritorijas – ar domes saskaņojumu)

Informācija par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifiem pieejama ŠEIT


br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]