Izglītība

 


Atbalsta personāla (logopēds, psihologs, speciālās izglītības skolotājs) pakalpojuma sniegšana vecākiem, skolēniem un pedagogiem

Galvojuma sniegšana fiziskām personām studiju kredīta, studējošā kredīta saņemšanai

Pirmsskolas izglītības pakalpojumi

Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumi

Cenrādis (.pdf)

Alūksnes pilsētas sākumskolas maksas pakalpojums

Lēmums (.pdf)

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumi

Cenrādis (.pdf)

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas maksas pakalpojumi

Cenrādis (.pdf)

Alūksnes Mākslas skolas maksas pakalpojumi

Lēmums (.pdf)

Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumi

Cenrādis (.pdf)

Par mūzikas instrumentu nomu

Lēmums (.pdf)

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas maksas pakalpojumi

Cenrādis (.pdf)

Alūksnes novada vidusskolas maksas pakalpojumi

Cenrādis (.pdf)


     


br> Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]