Dzīvesvietas deklarēšana

 

Izziņa par personas deklarēto dzīvesvietu

Izziņas vai informatīvas vēstules par nekustamā īpašuma nodokli izsniegšana

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Deklarētās dzīvesvietas reģistrācija


br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]