Civilstāvokļa aktu reģistrācija

 


Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu izcenojumi

Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana

Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšana, atjaunošana, pamatojoties uz ieinteresētās personas iesniegumu, dzimtsarakstu nodaļas atzinumu vai administratīvo aktu

Dzimšanas reģistrācija

Laulības jubileju ceremonijas organizēšana

Laulības reģistrācija

Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana un izziņu izsniegšana no civilstāvokļa aktu reģistriem

Miršanas reģistrācija

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

 

 


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]