Makšķerēšana un atpūta uz ūdens

 

Makšķerēšanas karšu iegāde

Rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšana Alūksnes novada ūdenstilpēs

Ūdens transportlīdzekļu noma Alūksnes ezerā

Ūdens transportlīdzekļu turēšana Alūksnes novada teritorijā esošajās ūdenstilpēs
Pašvaldības aģentūras „ALJA” maksas pakalpojumi
Izcenojumi (.doc)

br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]