<<< Atpakaļ

par brīvu cenu pārdod malku25.05.2017.


pārdod par brīvu cenu 80 m3 malku, pagales garums 80 cm.
Malkas atrašanās vieta  Ošu ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā. Apskate piesakāma pa tālruņiem 29159712, 29195915 vai e-pastu: [email protected]

Malkas nosacītā cena - 1377,46 EUR.

Personas, kuras vēlas iegādāties malku, iesniedz pieteikumu aģentūrā “SPODRA”, tās darba laikā, Ojāra Vācieša ielā 2A, Alūksnē, Alūksnes novadā līdz 2017.gada 9.jūnijam.
Ja pieteiksies vairāk kā viena persona, 2017.gada 14.jūnijā tiks rīkota izsole starp šīm personām.

br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]