<<< Atpakaļ

Par autoceļu pārbūves būvprojektu apspriešanu un saskaņošanu14.10.2015.Sakarā ar to, ka Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta ietvaros plāno veikt pašvaldības autoceļu “Bambāļi – Tortuži – Dēliņkalns”, “Jaunlaicene – Dauguļi – Vidzemes šoseja” un “Jaunlaicene – Jānīši – Balti” (turpmāk tekstā-autoceļi) pārbūvi, ir uzsākta autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde, ko  izstrādā SIA “Ceļu Komforts”.
Ņemot vērā augstāk minēto, Jaunlaicenes pagasta pārvalde uzaicina, šo autoceļu, pieguļošo zemju pierobežniekus un citus interesentus, uz autoceļu pārbūves būvprojektu apspriešanu un saskaņošanu, kas notiks šī gada 28. oktobrī, plkst.10:00, Jaunlaicenes tautas namā, “Līgotņos”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā.

Pieguļošo zemju pierobežnieku neierašanās gadījumā pretenzijas par plānotajiem būvdarbiem netiks pieņemtas un tiks uzskatīts, ka izstrādātie būvprojekti ir saskaņoti.

br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]
http://niko-centre.kiev.ua/

www.iwashka.com.ua

https://www.apach.com.ua