<<< Atpakaļ

Aicina uz sabiedrisko apspriešanu Zeltiņu pagastā13.10.2015.

 

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Zeltiņu pagasta pārvalde aicina uz tikšanos iedzīvotājus, uzņēmējus par Zeltiņu pagasta autoceļa “Ieviņas - Laimiņas”,  pārbūves būvprojekta izstrādes gaitu un plānotajiem darbiem 2015.gada 19.oktobrī  plkst.11.00 Zeltiņu pagasta pārvaldes telpās.
br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]
митсубиси л200 цена

www.best-cooler.reviews/

bestseller-sales.com