Alūksnes muzejā atklās VEF Alūksnes ceha 50. jubilejai veltītu izstādi26.05.2015.

Laura Bergmane, Alūksnes muzejs

 

30. maijā 16.00 Alūksnes muzejā atklās izstādi „VEF 14”, kas atspoguļo pārskatu par savulaik lielākās valsts elektrotehniskās ražotnes VEF Alūksnes ceha 50 gadus kopš izveidošanas.

„Alūksnes VEF-14 cehs tika izveidots 1965. gadā, kad Alūksnes rajona nebija, Alūksne toreiz ietilpa Gulbenes rajonā. Teritorijā, kur veidojās cehs, toreiz darbojās Valmieras mēbeļu fabrikas Alūksnes cehs, bet pirms tam te bija Alūksnes rūpkombināta mēbeļu darbnīcas. Ja ceha dibināšanas sākumā te strādāja ap 80 cilvēku, tad pēc pieciem gadiem te darba vietas bija atraduši jau vairāk kā 400 alūksniešu un tuvējo ciemu iedzīvotāji,” – tā vēsturniece - Vija Miķelsone.

Izstāde veidota no divām daļām un ir izvietota Jaunās pils vēsturiskajās ēkas: Apaļajā tornī un Jaunās pils Ledus pagrabā. Kā ievads un pirmā izstādes daļa ir apkopotā informācija par VEF vēsturi un struktūru, atspoguļojot zināmākās personības, ražošanas iecirkņus, darba vidi un saražoto produkciju. Otra izstāde daļa veidota balstoties uz kolektīvām paražām, ietverot tādas tēmas kā sports, pašdarbība, sabiedriskās aktivitātes, un ar šiem apkopotajiem materiāliem tiek vērsta uzmanība uz cilvēciskām sajūtām un emocijām, ko sniedz šī „kopā būšana”.
br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]
https://gas-energy.com.ua

https://gas-energy.com.ua

как повысить иммунитет ребенку