Jaunalūksnes un Malienas iedzīvotājus aicina apspriest lauku ceļu pārbūvi24.04.2015.27. aprīlī plkst. 13.00 Kolberģa tautas namā Jaunalūksnes pagasta pārvalde aicina iedzīvotājus piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par lauku pašvaldību ceļu izbūvi un/vai pārbūvi, kas saistīta ar uzņēmējdarbības aktivitāšu veicināšanu lauku teritorijā Eiropas Savienības atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

28. aprīlī plkst. 10.00 Malienas tautas namā Malienas pagasta pārvalde aicina iedzīvotājus piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par lauku pašvaldību ceļu izbūvi un/vai pārbūvi, kas saistīta ar uzņēmējdarbības aktivitāšu veicināšanu lauku teritorijā Eiropas Savienības atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]
http://medicaments-24.com

у нас