Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” paziņojums


16.06.2014.


Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” paziņo:
09.05.2014. noslēgts apbūvēta zemesgabala Helēnas ielā 52B, Alūksnē, Alūksnes novadā (kadastra Nr.3601 019 2941), 222/1086 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs – Dita Vimba, pirkuma cena – EUR 68,35  (LVL 48,04).br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]
читать дальше ka4alka.com.ua

ссылка

здесь