Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” paziņo:

24.02.2014.

24.01.2014. noslēgts apbūvēta zemesgabala Helēnas ielā 52B, Alūksnē, Alūksnes novadā (kadastra Nr.3601 019 2941), 226/1086 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VIĻŅI UN I.S.A.”, pirkuma cena – 69,58 EUR (LVL 48,90).


br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]
www.medicaments-24.com

Узнайте про важный web-сайт со статьями про депозиты физ лиц в киеве.
https://djahostel.com.ua