pārdod par brīvu cenu automašīnu VW SHARAN

20.09.2013.


     pārdod par brīvu cenu automašīnu VW SHARAN, valsts reģistrācijas Nr.GH7423, izlaiduma gads 2000.
      Automašīnas atrašanās vieta – Malienas pagasta pārvaldē, „Brencos”, Malienas pagastā, Alūksnes novadā. Apskate piesakāma pa tālruņiem 29219720, 64354278 vai e-pastu: [email protected].
     Automašīnas nosacītā cena – Ls1095,00.
     Personas, kuras vēlas iegādāties automašīnu, iesniedz pieteikumu kancelejā, tās darba laikā, 306.kabinetā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā piecu dienu laikā pēc šī sludinājuma publicēšanas.
     Ja pieteiksies vairāk kā viena persona, tiks rīkota izsole starp šīm personām.


br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]
www.pharmacy24.com.ua

http://renault.niko.ua