Jaunannieši pavasari sagaida aktīvi rosoties

27.05.2013.


Baiba Gusta
biedrība „ Interešu centrs „Jaunanna””


     Jaunannā šis pavasaris ir iesācies ar aktīvu iedzīvotāju līdzdalību pagasta teritorijas sakopšanā. 27.aprīlī Lielās talkas ietvaros tika sakopta teritorija ap tautas namu, vecajām dzirnavām, skolu un dabas taka, pagasta teritorijā esošo ceļu malas, kā arī daļēji novāktas plūdu radītās sekas.

     Aptuveni 45 visu paaudžu jaunannieši 11.maijā atkal pulcējās kopā, lai šoreiz talkā sakoptu un atjaunotu Zaķusalu tā, lai to var izmantot sportam un aktīvai atpūtai. Talkas laikā tika savākti plūdu ūdeņu sanestie koki, izgriezti krūmi, atjaunotas ugunskuru vietas, nolīdzināti kurmju rakumi, nogrābtas vecās lapas, kā arī nojaukti nu jau par bīstamiem kļuvušie estrādes soli. Tagad viss ir tīrs un kārtīgs.
     Lai šajā vasarā Jaunannas Zaķusalā atkal varētu aktīvi sportot un atpūsties, talcinieki iebetonēja un uzstādīja volejbola stabus, no apaļkokiem izgatavoja jaunus futbola vārtus un iezīmēja laukumu robežas. Nākošajā nedēļa futbola vārti tika apstrādāti ar āra tekstūrdekoru, volejbola stabi nokrāsoti un uzvilkti tīkli. Lai teritorija būtu sakopta un patīkama arī līdzjutējiem, tika uzstādīti atpūtas soliņi un atkritumu tvertnes.
     Talkas noslēgumā visi varēja atpūsties, priecāties par labi padarīto darbu un kopīgi baudīt gardas pusdienas.
     11. maija talka varēja notikt pateicoties Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 500 EUR lielajam finansiālajam atbalstam projekta „Iedzīvotāju talka aktīvās atpūtas vietas Jaunannas Zaķusalā atjaunošanai” īstenošanai, kura mērķis bija veicināt sabiedrības līdzdalību.
     Pasākuma beigās varēja izdarīt secinājumu, ka visiem kopā strādājot ļoti īsā laikā var izdarīt pat necerēti daudz, bet pats galvenais ir kopības sajūta un katra prieks par rezultātu.
     Ar talku nekas nebeidzas, jo visu šo gadu jaunannieši ir aktīvi iesaistījušies projekta piedāvātajās aktivitātēs un tās turpināsies arī vasaras periodā, kad sāksim īstenot programmas aktīvajā sportā ( volejbols, futbols, skriešana), mūsdienu dejā un ielu vingrošanā un atjaunotā aktīvās atpūtas vieta Zaķusalā, mums tiešām ir liels ieguvums.


br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]
Buy Strombaject aqua online

www.cialis-viagra.com.ua

101binaryoptions.com