Paziņojums par Alūksnes novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2012.-2030. gadam apstiprināšanu

29.10.2012.


     Alūksnes novada dome 25.10.2012. ar lēmumu Nr.351 (prot.Nr.18, 19.punkts) ) ir apstiprinājusi Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012. – 2030.gadam.
     Ar dokumentu var iepazīties pašvaldības interneta mājas lapā www.aluksnetourism.info vai 211. kabinetā, Dārza ielā 11, Alūksnē.

ALŪKSNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2012. – 2030. GADAM
br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

www.chemtest.com.ua

здесь

also