Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Ilzenes pagastā klimatisko apstākļu dēļ

27.11.2012.


     Alūksnes novada pašvaldības Ilzenes pagasta pārvalde informē, ka ar 27.11.2012. uz 2012.gada rudens šķīdoņa periodu tiek ierobežota transportlīdzekļu, kuriem slodze uz ass pārsniedz 3.5 tonnas, satiksme uz šāda Alūksnes novada pašvaldības ceļa Ilzenes pagastā:

Nr. p.k. Autoceļa nosaukums Autoceļa īpašuma kadastra numurs Posma garums, km
1. Līves- Āžmugures 3652 001 0116 1,98

Minētais ierobežojums neattiecas uz šādiem transportlīdzekļiem:

     1) Valsts speciālās nozīmes un operatīvajiem transportlīdzekļiem;
     2) Maršruta autobusiem un autobusiem – skolēnu pārvadāšanai;
     3) Piena savācējmašīnām;
     4) Autoveikaliem;
     5) Pārtikas mašīnām, kas apkalpo pagasta teritorijā esošos veikalus;
     6) Lauksaimniecības tehniku, kas pārvadā lopbarību.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

www.profvest.com

www.designedby3d.com/product-category/destiny/helmets/