Būs izmaiņas satiksmē Blaumaņa un Zemgales ielās

27.11.2012.


Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste


     Lai uzlabotu satiksmes drošību un nodrošinātu Alūksnes pilsētas ielu uzturēšanu ziemā, dome 22. novembra sēdē lēma par izmaiņām transportlīdzekļu satiksmē Blaumaņa un Zemgales ielās.

     Blaumaņa ielas posmā no Tirgotāju ielas līdz Pils ielai nereti automašīnas tiek novietotas abās ielas pusēs, kas ziemā apgrūtina satiksmi, kā arī ielas uzturēšanas darbu veikšanu. Šī iemesla dēļ saskaņā ar domes lēmumu abos ielas posma galos - Blaumaņa un Pils ielu krustojumā un Blaumaņa un Tirgotāju ielu krustojumā no 1. decembra līdz 1. aprīlim izvietos aizlieguma ceļa zīmes „Nepāra datumos stāvēt aizliegts” un aizlieguma ceļa zīmes „Pāra datumos stāvēt aizliegts”. Tas nozīmē, ka šajā ielas posmā automašīnu novietošanā būs jāievēro pāra vai nepāra datumu princips.
     Savukārt Zemgales ielas posmu no Raiņa bulvāra līdz Pilsētas bulvārim, kur iela ir šaura un ziemā sniega dēļ kļūst vēl šaurāka, turpmāk pārveidos par vienvirziena ielu, izvietojot attiecīgas ceļa zīmes Zemgales ielas un Raiņa bulvāra krustojumā, Zemgales un Dārza ielu krustojumā, kā arī Zemgales ielas un Pilsētas bulvāra krustojumā.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

Buy TEST C 250 online in USA

www.best-cooler.reviews/

www.best-cooler.reviews