Uzmanību laivu novietnes „Iekšezers 1” lietotājiem

26.11.2012.


Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste


     Alūksnes novada pašvaldība aicina laivu novietnes „Iekšezers 1” lietotājus līdz šī gada 1. decembrim izvest no būves personiskās mantas, atstājot novietņu durvis neaizslēgtas. Pēc šī termiņa laivu novietni nojauks, tajās esošās mantas tiks uzskatītas par atmestām un tās izvedīs uz atkritumu poligonu. Šī informācija novembra vidū tika izvietota arī pie pašas novietnes.

     Kā jau esam informējuši, 23. februārī Alūksnes novada dome pieņēma lēmumu Nr.40 „Par laivu novietnēm „Iekšezers 1” un „Bērzi” (Iekšezers 17), Alūksnē, Alūksnes novadā”, atzīstot tās par bīstamā stāvoklī esošām un ainavu bojājošām būvēm, un uzdodot to lietotājiem ne vēlāk kā līdz šī gada 15. augustam nojaukt tās un sakārtot vidi pirmatnējā stāvoklī.
     Minētais lēmums nav pārsūdzēts un ir stājies likumīgā spēkā, bet tā kā iepriekš minētajā termiņā novietņu lietotāji būves nenojauca, tas tiks darīts par Alūksnes novada pašvaldības līdzekļiem „Būvniecības likuma” un 04.01.1997. Ministru kabineta Noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā, visus izdevumus piedzenot no šo būvju lietotājiem.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

ŠŗрŠµŠ“Šøт Š±ŠµŠ· Š·Š°Š»Š¾Š³Š°

Š·Š°ŠŗŠ°Š· Š²Š¾Š“ы Š½Š° Š“Š¾Š¼

velotime.com.ua/category/velosipedy-giant/