Saņemta būvatļauja atkritumu poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstībai

22.11.2012.


     Izstrādāts būvprojekts un saņemta būvatļauja atkritumu poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstībai. Darbi tiks veikti Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ”Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastuktūras attīstība” (turpmāk – Projekts) ietvaros.

Kā projekta galvenās aktivitātes plānotas:
     • Sadzīves atkritumu mehāniskās priekšapstrādes kompleksa izbūve ;
     • Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu uzstādīšana un inženierkomunikāciju izbūve.

      Projekta kopējās izmaksas ir 1 885 526,42 LVL, no tām Kohēzijas fonda līdzfinansējums sastāda 1 303 210,36 LVL, savukārt finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir 582 316,06 LVL.
Personu apvienība "KOMPTECH GmbH" un SIA " ECOTECHNO BALTIC" veiks projektēšanu, būvdarbus un tehnoloģisko iekārtu piegādi, Geo Consultants veiks Būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību. Darbus plānots pabeigt līdz 2014.gada sākumam.

      Projekta mērķis ir samazināt apglabājamo sadzīves atkritumi daudzumu, priekšapstrādes centrā atšķirojot otreizējās izejvielas un poligona teritorijā veikt infiltrāta attīrīšanu, kura daudzums palielinās proporcionāli ievestajiem atkritumiem.

     Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekta vadītājs Ainars Melders
(SIA „Alba 5” valdes loceklis),
+371 6 4474145

Sagatavoja:
SIA „Alba 5”
ražošanas plānotājs
Andris Kļaviņš

br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

renault.niko.ua

velotime.com.ua/category/velosipedy-giant/

karter-kiev.net