Prakse Vogēzu klubā – kājnieku tūrisma apmācība,
popularizēšana un organizēšana Francijā

15.11.2012.


Rūta Zepa
DAP Vidzemes reģionālās administrācijas
vides inspektore
Projekta vadītāja


     2012.gada oktobrī Veclaicenes pagasta tūrisma darba organizators Jānis Prangels piedalījās praksē Vogēzu klubā Leja Reinas departamentā Elzsas reģionā Francijā. Prakse tika īstenota ar Mūžizglītības programmas Leonardo da VINCI apakšprogrammas finansējumu un tā norisinājās projekta „Prakse Vogēzu klubā – kājnieku tūrisma apmācība, popularizēšana un organizēšana Francijā” ietvaros.

     Projekta pieteikumu sagatavoja un Leonardo da VINCI izsludinātajā konkursā iesniedza Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta (ZBR) atbalsta biedrība, kas kā nevalstiska organizācija tika izveidota 2009.gadā, lai atbalstītu un veicinātu līdzsvara sasniegšanu dabas daudzveidības aizsardzībā, sociālajā un ekonomiskajā attīstībā un kultūras vērtību saglabāšanā Ziemeļvidzemē, kā arī veicinātu valsts institūcijas Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) veiksmīgāku sadarbību ar pašvaldībām un vietējiem iedzīvotājiem.
     Vogēzu kluba federācija ir nevalstiska organizācija ar ļoti senu vēsturi un tradīcijām – tā dibināta 1879.gadā. Kopumā federācijas sastāvā ietilpst 118 asociācijas, kurās kopskaitā kā brīvprātīgie darbojas apmēram 33 150 biedru. Federācijas darbības mērķis ir kājnieku tūrisma, kā arī citu brīvdabas aktivitāšu attīstīšana un popularizēšana Vogēzu kalnu masīvā Francijā. Vogēzu kluba federācija plāno, labiekārto, marķē un uztur kājnieku maršrutus šajā teritorijā, pārvalda tūrisma namiņu un lauku saimniecību-krodziņu tīklu. Tāpat federācija veic nozīmīgu darbu izglītības jomā, jo tā nodrošina taku marķēšanas, kartes lasīšanas, dabas iepazīšanas un pārgājienu vadības apmācību, publicē nozīmīgus tūrisma materiālus, strādā ar jauniešiem. Federācijas sadarbojas arī ar Lejareinas departamenta padomi, tūrisma informācijas centriem, Ziemeļvogēzu reģionālo dabas parku, Nacionālo mežu dienestu.
     Sadarbība ar Vogēzu klubu aizsākās balstoties uz Vidzemes plānošanas reģiona sadarbības līgumu ar Lejas Reinas departamentu. 2010.gadā Vidzemes plānošanas reģiona vizītes laikā delegācijas dalībnieki iepazinās ar Lejas Reinas departamenta Vogēzu kluba federācijas darbību un radās domā Francijas dabas taku marķēšanas sistēmas nostādnes adaptēt Latvijā. Šajā pašā gadā tika uzrunāta Alūksnes novada Veclaicenes pagasta pārvalde un sāka veidoties sadarbība dabas taku veidošanā, par pamatu ņemot minēto sistēmu. Tagad divos gados Veclaicenē izveidots taku tīkls apmēram 20 km garumā. 2011.gada vasarā Vidzemes plānošanas reģions organizēja Lejasreinas departamenta un Vogēzu kluba pārstāvju pirmo vizīti Latvijā, kuras laikā viesi piedalījās gan Raipala dabas takas atklāšanā Veclaicenes pagastā, gan seminārā „Kājnieku tūrisms un tā attīstības iespējas Vidzemes reģionā”.
     2012.gada vasarā četri Vogēzu kluba pārstāvji atkal ieradās Latvijā un kopā ar DAP, Vidzemes plānošanas reģiona, Veclaicenes pagasta pārvaldes, Vidzemes augstskolas pārstāvjiem un vietējiem iedzīvotājiem strādāja pie divu jaunu kājnieku taku ierīkošanas Veclaicenes pagastā. Takas tika marķētas izmantojot franču līdzatvestos marķējumus, pēc Vogēzu kluba izstrādātās sistēmas.
     Šī gada oktobrī uz praksi Francijā savukārt devās delegācija no Latvijas: DAP Dabas tūrisma infrastruktūras departamenta direktors Valērijs Seilis, Vidzemes reģionālās administrācijas vides inspektori Jānis Pērle, Rūta Zepa un Gintārs Rubenis, Veclaicenes pagasta tūrisma darba organizators Jānis Prangels un Vidzemes plānošanas reģiona koordinatore Dace Resele. Dalībniekus uzņēma Vogēzu kluba federācija, bet visvairāk iznāca sadarboties tieši ar Schirmeckas, Lutzelhouse un Vissembourgas asociāciju pārstāvjiem. Prakses laikā tās dalībnieki mācījās gan teorētiski, gan praktiski kājnieku taku plānošanu un marķēšanas sistēmu, piedalījās pārgājienos Vogēzu kalnos pa marķētām takām, viesojās lauku saimniecībā-krodziņā. Vairākas naktis bija iespēja pārgulēt Wissembourgas asociācijai piederošajā tūrisma namiņā kalnos. Lai saprastu, kā tiek organizēta sadarbība ar dažādām valsts institūcijām, dalībnieki apmeklēja tūrisma informācijas centrus Schirmeckā un Valdevillē, Nacionālo mežu dienestu, Ziemeļvogēzu reģionālo dabas parku, Lejasreinas departamenta padomi un Elzasas tūrisma asociāciju Strasbūrā, tikās ar Valle de la Bruche novada un zemes īpašnieku asociācijas pārstāvjiem un vairāku pilsētu mēriem. Prakses programma bija sagatavota profesionāla un daudzpusīga. Bez tam Vogēzu klubs prakses dalībniekiem bija sagatavojis arī ļoti interesantu izglītojošo programmu.
     Prakses noslēgumā, kopā ar federācijas prezidentu Remmy Hery apkopojot rezultātus, tika atzīts, ka tā ir bijusi ļoti noderīga ne tikai prakses dalībniekiem no Latvijas, bet arī Vogēzu kluba biedriem pašiem, jo arī no latviešiem viņi uzzināja daudz jauna. Nākošajā pavasarī visas esošās Veclaicenes pagasta kājnieku takas plānots aprīkot ar jauno marķējumu, kas atvests līdzi no Francijas, lai veidotos taku tīkls ar vienotu marķējuma sistēmu. Jūnijā vizītē Latvijā atkal ieradīsies Vogēzu kluba pārstāvji, viņi vēlas ne tikai palīdzēt pie taku marķēšanas, bet arī vairāk iepazīties ar to, kā DAP vides inspektori strādā ar skolniekiem, organizē pasākumus dabā, vada ekskursijas un izglīto sabiedrību. Franču vizītes laikā Veclaicenē tiks rīkots seminārs DAP, Latvijas valsts mežiem, Vidzemes plānošanas reģionam, Tūrisma informācijas centriem un citiem interesentiem, lai iepazīstinātu dalībniekus ar Vogēzu kluba izstrādāto taku marķēšanas sistēmu un piedāvātu veidot līdzīgu sistēmu visā Vidzemē.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

сŠ¾Š·Š“Š°Š½ŠøŠµ ŠøŠ½Ń‚ŠµŃ€Š½ŠµŃ‚ Š¼Š°Š³Š°Š·ŠøŠ½Š° Š² ŠŗŠøŠµŠ²Šµ

el-smoke.club

etalon.com.ua