Alūksnē noslēdzies Jaunās pils kompleksa rekonstrukcijas projekts

08.03.2012.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Alūksnē noslēgusies Jaunās pils, tās kompleksa ēku – Ledus pagraba un Apaļā torņa, kā arī vairāku muižas parka objektu rekonstrukcija.

     Šie darbi notika Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” laikā.
     Alūksnes Jaunā pils ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Pils, tajā izvietotais Alūksnes muzejs un dabas muzejs „Vides labirinti”, kā arī muižas parks ir nozīmīgi tūrisma objekti. Savukārt divu, līdz šim to tehniskā stāvokļa dēļ neizmantojamu, pils kompleksa būvju – Ledus pagraba un Apaļā torņa renovācija ļaus piedāvāt jaunus tūrisma objektus ar ērtu publisko pieejamību.
     Projekta laikā muižas parka teritorijā rekonstruēja celiņu tīklu, atjaunojot nolietojušos segumu, ainaviski pievilcīgās parka vietās izvietoja soliņus, uzsāka skulptūru dārza atjaunošanu, rekonstruējot R. Sviles skulptūru „Nāra”, kā arī veica Jaunās pils dīķa rekonstrukciju, iztīrot un padziļinot ūdenstilpni.
     Nozīmīgākais un alūksniešu gaidītākais notikums projekta laikā bija Alūksnes Jaunās pils fasādes rekonstrukcija un restaurācija, kā arī Apaļā torņa un Ledus pagraba rekonstrukcija, tādējādi radot iespēju apmeklētājiem piedāvāt vēl divus tūrisma objektus.
     Pils fasādes restaurācijas laikā atklājās nopietnas konstruktīvas problēmas pils balkoniem, taču to restaurāciju vairs nevarēja iekļaut projektā, tādēļ šos darbus nodalīja atsevišķi un līdz ar to balkonu atjaunošana noslēgsies vasarā. Šos darbus pilnībā finansēs no Alūksnes novada pašvaldības līdzekļiem.
     Projekta laikā tapa materiāli Alūksnes novada dalībai trīs starptautiskās tūrisma izstādēs - buklets un pastkartes par Alūksnes Jaunās pils kompleksu un muižas parku. Arī dalība šajās izstādēs tika finansēta no projekta līdzekļiem. Iegādāti vairāki informācijas stendi un veikts tūrisma mārketinga pētījums par projektā iekļautajiem Jaunās pils kompleksa objektiem.
     No projekta līdzekļiem izveidota Alūksnes Jaunās pils mājas lapa internetā www.aluksnespils.lv, kā arī filma par Jaunās pils kompleksu, bet 25. februārī notika Alūksnes Muižas parka svētki ar plašu norišu programmu.
     Projekta kopējās izmaksas ir Ls 494 717,46. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansē Ls 365 489,06, valsts budžeta finansējums ir Ls 12 914,80, bet pašvaldības finansējums – Ls 116 313,60.

Alūksnes Jaunā pils ir viens no Alūksnes simboliem un iecienīts tūrisma objekts Publicitātes foto

Ieguldījums tavā nākotnē!br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

?????? ?????? 20 ??

jaamboo.com.ua

tokyozakka.com.ua/yaponskaya-kosmetikayaponskaya-kosmetika-dlya-gub/