Sāks ūdensvada un kanalizācijas ierīkošanu Kanaviņu ielā

07.03.2012.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Kohēzijas fonda atbalstītā ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekta ietvaros šīs nedēļas nogalē Alūksnē plānots uzsākt ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu ierīkošanu Kanaviņu ielā, izmantojot atklātās tranšejas metodi.

     SIA „Rūpe” valdes loceklis Valfrīds Vilks informē, ka projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta” paredz ierīkot ūdensvadu un kanalizāciju Torņa un Kanaviņu ielās. Saskaņā ar projekta laika grafiku vispirms darbus veiks Kanaviņu ielā. Tur ierīkos sūkņu staciju pašreizējā smilšu novietošanas laukuma rajonā, un tālāk izbūvēs kanalizācijas cauruļvadu un ūdensvadu līdz Alūksnes novada vidusskolai. Iecerēts, ka cauruļvadus zemē ieguldīs ielas labajā malā vidusskolas virzienā.
    Tā kā darbi ritēs, izmantojot atklātās tranšejas metodi, Kanaviņu ielā darbu veikšanas laikā būs ierobežota transportlīdzekļu satiksme, bet sabiedriskais transports pa esošo maršrutu kursēs. Par satiksmes organizāciju būvdarbu veikšanas laikā liecinās izvietotās ceļa zīmes, satiksmes shēma ir aplūkojama arī Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksnetourism.info.
    Vēlāk kanalizācijas cauruļvadu un ūdensvadu ierīkos arī Torņa ielā. Esošajam ūdensvadam pieslēguma vietu ierīkos jau pie esošās sistēmas starp 11. un 13. daudzdzīvokļu māju. Jāuzsver, ka pēc būvdarbu veikšanas ielu segumu atjaunos tā sākotnējā stadijā.
    - Īstenojot projektu, šajās ielās dzīvojošajiem privātmāju iedzīvotājiem radīsim iespēju saņemt kvalitatīvu ūdeni, bet kanalizāciju varēs novadīt uz attīrīšanas iekārtām, - būtiskāko ieguvumu raksturo SIA „Rūpe” valdes loceklis V. Vilks.
    Viņš norāda, ka projekta ietvaros no galvenās trases ierīkos izvadus, radot iespēju pie sistēmām pieslēgties privātmāju īpašniekiem. Iedzīvotājiem minētajās ielās, kuri vēlas ierīkot pieslēgumu ūdensvada un kanalizācijas sistēmām, par šo iespēju jāinteresējas SIA „Rūpe”. Jāpaskaidro gan, ka no Eiropas Savienības piešķirtā finansējuma pieslēgumu mājām ierīkot nav atļauts, tādēļ tas jādara par saviem līdzekļiem.
    Projekta ietvaros ūdensvada un kanalizācijas sistēmas ierīkošana šobrīd turpinās arī Miera ielas rajonā un atsāksies Mālupes ielā, kur laika apstākļu dēļ darbi bija pārtraukti.
    Pateicamies iedzīvotājiem par izrādīto sapratni sakarā ar neērtībām projekta īstenošanas laikā un ceram uz atsaucību un izpratni arī turpmāk!
    Kohēzijas fonda finansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta” īstenošana paredzēta līdz 2013. gada maijam. Kopējais projekta finansējums ir Ls 1 169 354,45. 95% no projekta kopējām izmaksām finansē Kohēzijas fonds, 5% - Alūksnes novada pašvaldība un SIA „Rūpe”.

Satiksmes organizācijas shēma Kanaviņu ielā


br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

https://renault.niko.ua

https://www.best-cooler.reviews

????????? ?????????