Alūksnes novada pašvaldība rīko izsoles

25.05.2012.


     Alūksnes novada pašvaldība 17.07.2012. rīko dzīvokļa īpašuma Pils ielā 40-60, Alūksnē, Alūksnes novadā mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksnetourism.info. Objekta apskate piesakāma pa tālruni 64321456. Nosacītā cena – Ls3798. Nodrošinājums – Ls380, kas ieskaitāms pašvaldības budžeta kontā līdz 13.07.2012. Samaksa 100% latos, kura jāveic līdz 31.07.2012. Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.telpā no 9.00 - 11.00 un no 14.00 -16.00, līdz 13.07.2012. plkst. 16.00.


     Alūksnes novada pašvaldība 17.07.2012. rīko dzīvokļa īpašuma Ganību ielā 1-45, Alūksnē, Alūksnes novadā mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksnetourism.info. Objekta apskate piesakāma pa tālruni 64321456. Nosacītā cena – Ls2934. Nodrošinājums – Ls293, kas ieskaitāms pašvaldības budžeta kontā līdz 13.07.2012. Samaksa 100% latos, kura jāveic līdz 31.07.2012. Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.telpā no 9.00 - 11.00 un no 14.00 -16.00, līdz 13.07.2012. plkst. 16.00.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

https://pillsbank.net

topobzor.info

https://topobzor.info