Vidzemes Augstskolas studenti aktīvi darbojas Alūksnes novadā

23.05.2012.


     Kopš 16. maija Vidzemes Augstskolas (ViA) Tūrisma organizācijas un vadības (TOV) 2.kursa studenti rosīgi darbojas Alūksnes novada Veclaicenes, Ziemeru un Jaunlaicenes pagastos, ar mērķi attīstīt savas praktiskās iemaņas un sniegt ieguldījumu reģiona attīstībā.

     Šo dažu dienu laikā, sadarbojoties ar vietējiem pašdarbniekiem un pašvaldības pārstāvjiem, TOV studenti ir sākuši marķēt gājēju taku Romeškalns- Korneti, apskatīt un izvērtēt vietējās apkaimes ievērojamākās vietas un piedalīties muzeju nakts pasākumā Jaunlaicenē.
     Pirmajā dienā studenti tika sirsnīgi uzņemti Kornetu pagasta pārvaldē. Tikšanās laikā Alūksnes novada pārstāvji iepazīstināja studentus ar jau īstenotajiem projektiem un atzina, ka sadarbība ar jauniešiem var būt ieguldījums reģiona attīstībā. Tūrisma darba organizators Jānis Prangels saka: „Esmu pārliecināts, ka sadarbība ar Vidzemes Augstskolas studentiem būs sākuma punkts reģiona tūrisma attīstības veicināšanā. Šobrīd mums būtiski pietrūkst svaigs skatījums un jaunas idejas, tāpēc ceram, ka sadarbība ar jauniešiem turpināsies arī nākamajos gados.”
     Viens no svarīgākajiem uzdevumiem, ko līdz šim TOV studenti veikuši, ir dalība muzeju nakts pasākuma organizēšanā Jaunlaicenes pagasta Muižas muzejā. Vidzemes Augstskolas pasniedzēja Iveta Druva-Druvaskalne uzsver, ka studenti piedalījās tieši šī muzeja nakts pasākumā, jo tas ir aktīvākais muzejs šajā apvidū. Pasākuma ietvaros jauniešiem pirmo reizi nācās kopīgi piedalīties gan organizēšanas procesā, gan muzeju nakts apmeklētāju uzņemšanā. Lai padarītu pasākumu krāšņāku un apmeklētājiem saistošāku, studenti iejutās krogus meitu un sulaiņu tēlos, kā arī bija sagatavojuši kustīgo bilžu teātra sižetus.
     Vidzemes Augstskolas Tūrisma organizācijas un vadības fakultātes studenti par kopējiem prakses iespaidiem izsakās labvēlīgi, uzsverot, ka šeit pavadīto dienu laikā guvuši daudz noderīgu iemaņu un pozitīvu emociju. TOV 2. kursa studente Maira stāsta: „Mani ļoti pārsteidz skaistā apvidus daba- daudzie pauguri un košās pļavas, ko ievēroju daudzajos riteņu izbraucienos. Ļoti novērtēju prakses laikā iegūtās iemaņas, īpaši, taku marķēšanas prasmi, manuprāt, tas būs arī devums no studentu puses apvidus tūrisma attīstībai.”
     Kopā ar TOV studentiem Integrētās lauku prakses aktivitātēs līdzdarbojas arī Komunikācijas un sabiedrisko attiecību studentes, kas filmē video sižetus par apvidus ievērojamākajām vietām un reģiona kultūras unikalitāti, kā arī intervē vietējās apkaimes iedzīvotājus par reģiona vēsturi un attīstību. Savukārt, Informāciju tehnoloģiju studenti turpina aktīvi strādāt pie Veclaicenes pagasta mājas lapas izveides, veido panorāmas skata bildes no skaistākajām Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidus vietām.
     Integrētās lauku prakses laikā studenti ir apmetušies bijušajā Veclaicenes- Romeškalna skolā, kas tiks apdzīvota arī turpmāk.
     Līdz prakses beigām studenti turpinās tūristu takas marķēšanu un objektu apsekošanu, kā arī piedalīsies talkā, lai sakoptu bioloģiskās zemnieku saimniecības „Mauriņi” apkārtni. ViA studenti Alūksnes novadā uzturēsies līdz 24. maijam.

Informāciju sagatavoja ViA komunikācijas un sabiedrisko attiecību studentes:
Ieva Reihmane
Signe Kļaviņa
Elīna Gerharde
Inga Špūlebr> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]ourism.info

chemtest.com.ua

oncesearch.com/search/SubDESU-H/13

kobzarenko.com.ua